Ønsker du ideer til hvordan bruke dans og bevegelse i barnegruppa? Jeg holder kurs for lærere i grunnskolen som knyttes direkte til kompetansemålene i fagene musikk og kroppsøving. Jeg holder også kurs for barnehageansatte med fokus på hvordan dans og bevegelse kan styrke barns språk, kroppsbevissthet, selvfølelse,evne til omsorg, konsentrasjon og hvordan du som voksen kan ivareta barns skapende evne. Ta kontakt om du ønsker et personalmøte eller en planleggingsdag fylt med inspirasjon og ekte danseglede!

Ta kontakt med Lena på
lena@kreativdansforbarn.no for mer informasjon.